ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 5, 2018

News for = ) GMC Answer key Declare...

GMC Clerk, Sanitary Inspector & Other Posts Official Answer Key Declared 2018

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published Official Provisional Answer key for the post of Clerk, Sanitary Inspector & Other Posts 2018, Check below for more details.

Provisional Answer Key:

Clerk: Click Here


Sanitary Sub Inspector: Click Here

Junior Town Planner: Click Here

Sanitary Inspector: Click Here

Surveyor Draftsman: Click Here

Electronic Data Processing Manager: Click Here

Sanitation Superintendent:Click Here
Planning Assistant: Click Here

Tax Inspector: Click Here

System Analyst: Click Here

Zonal Officer: Click Here

Sub Auditor/ Sub Accountant: Click Here

Health Officer: Click Here

Veterinary Officer: Click Here

Administrative Officer: Click Here


Question Paper: Click Here

For more details: Click Here

October 1, 2018

2 OCTOBER IS GANDHI JAYANTI

2 OCTOBER IS GANDHI JAYANTI AND INDIA CELEBRATING 150TH BIRTH CELEBRATION OF MAHATMA GANDHI IN INDIA.


HERE WE UPLOAD A FILE WHICH CAN HELFUL FOR ALL OF US..


 CLICK HERE TO DOWNLOAD FILE OF "MAHATMA GANDHI JANMA JAYANTI 150" 


September 17, 2018

Talati mantri

👍 તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2018 ની ઓફિશિયલ જાહેરાત જિલ્લાવાઈઝ મુકાઈ ગઈ છે.

જાણો ક્યાં જિલ્લામાં તલાટી અને કલાર્કની કેટલી જગ્યાઓ છે...

ફોર્મ ભરવાની તા. : 18-09-2018


જે જીલ્લા ના લીસ્ટ મુકવાના બાકી છે તે આજે મુકવામા આવશે.

🙏 આ મેસેજ વધુમાં વધુ મિત્રોને શેર કરો...
* 7600397839 નમ્બર whats app મા* એડ કરો તલાટી અને કલર્ક દરેક ફાસ્ટ અપડેટ મળશે

 last date : 08-10-2018

(Starts from 18-09-2018)

  Apply now ....@September 11, 2018

Aadhar dise

💥 આધાર ડાયસ ડેટા એન્ટ્રી🏃‍♂

✍ *SSA આધાર ડાયસ ની ડેટા એન્ટ્રી કરવા માટે નવુ સર્વર મૂકવામા આવેલ છે.*

👉 જેના પર ખૂબ જ સ્પીડમા ડેટા એન્ટ્રી કરી શકાય છે.

તમારી શાળાની એન્ટ્રી કરવા માટે⤵


http://13.232.55.194/ssachildtracking/CTELogin.aspx


August 14, 2018

ભરતી ભરતી ભરતી

💥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪
            🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮
*💥ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2018/19 જાહેર.*
📝 બિન હથિયારી, હથિયારી, જેલ સિપાઈની જગ્યાઓ જાહેર
📝 ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર
📝 કુલ : 6189 જગ્યા
📝 વધારે માહિતી માટે નીચેની લિંક ખોલો.

👉  click hare to view press note... 


June 16, 2018

વિદ્યાસહાયક ભરતી

 
🇧​🇷​🇪​🇦​🇰​🇮​🇳​🇬​               
                    🇳​🇪​🇼​🇸​.

*💥🅾વિદ્યાસહાયક ભરતી (અન્ય માધ્યમ) બાબત .*

*🔹Vidyasahayak Bharti - Other medium*

*🔹341 Maths science*
*🔹063 language*
*🔹080 social science*
*🔹542 Lower Primary*
........
*1026 - TOTAL JAGYAO*

👉 *વાંચો નોટીફિકેશન*

👉
Click hare to View News... 


June 14, 2018

*💥BREAKING NEWS: મહેસૂલી તલાટી ની 1800 જગ્યાઓ ની ભરતી બાબત સમાચાર By અકિલા ન્યૂઝ* ✅ ઓગસ્ટ મહિનામાં 1800 જગ્યાઓ ની ભરતી આવશે ✅વધુ માહિતી માટે કિલક નીચે કરો

*💥BREAKING NEWS: મહેસૂલી તલાટી ની 1800 જગ્યાઓ ની ભરતી બાબત સમાચાર By અકિલા ન્યૂઝ*
✅ ઓગસ્ટ મહિનામાં 1800 જગ્યાઓ ની ભરતી આવશે
✅વધુ માહિતી માટે કિલક નીચે કરો


 Read news report. 

 Read akila news.. 


May 30, 2018

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ ડિકલેર....

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ જાહેર

પરિણામ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

સવારે 7 વાગ્યા પછી લિંક માં મુકાશે....

Server 1

 Click hare to View.....  Result

Link 2

 2 link 

Link 3

 3rd link 


May 27, 2018

ધોરણ 10 નું પરિણામ ડિકલેર

ધોરણ 10 નું બોર્ડ નું પરિણામ જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો..

 Click hare to View .... ,👍👍👍

Result link 2

 link 2 

Result link 3

 link 3 


February 22, 2018

Tet 1 holl tickit dowanload now..

💥 *TET-1 પરીક્ષા હોલ-ટીકીટ ડાઉનલોડ ઓફિશિયલ  નોટીફિકેશન ઙીક્લેર.*

Click hare to dowanload

May 29, 2017

BREAKING NEWS:- GSEB DECALRED STD 10 S.S.C. EXAM RESULT 2017. CHECK YOUR RESULT HERE.
GSEB SSC class 10 examinations started from March 15 and concluded on March 25 this year.

The board is expected to release the results of 11 Lakh candidates on May 29.

The students can take the printout of the results after downloading it.

Apart from the Gujarat Board's official results website, alternate websites like www.kjparmar.in will also host the Gujarat Board Class 10 or SSC results 2017.

Click Here to check Result            

May 11, 2017


👌👌 H tata Result declared Now


http://result.sebgujarat.com/result_htat.aspx

April 18, 2017

HTAT


News

💥 🇭 🇦 🇱🇱- 🇹 🇮 🇨 🇰 🇪 🇹 📮
💥 *HTAT પરીક્ષા ની હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ થવાની શરૂ થઇ ગયેલ છે.*

💥 *જાણો તમારો નંબર 6 સેન્ટરમાંથી કયા સેન્ટર પર આવ્યો છે ??*

✅ *તમારી હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક Google Chrome  મા ખોલો*

https://ojas.gujarat.gov.in/PrintApplForm.aspx?opt=OTMUam2FvAo=


Resalt

B.COM.Sem.5 Resalt

 Click Hare To View.....