ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 8, 2016

New for india

*💥💥BLASTING BREAKING NEWS :- 💥💥*

*◼AAJ MADHRAT THI 500 & 1000 NI CURRENCY NOTE BANDH.*

*💢ભારત સરકાર નો ઐતિહાસિક નિર્ણય.*

*➖આજ મધરાત થી અમલી.*

*500 અને 1000 કરન્સી નોટ રદ્.*

 live video Modisar....