ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 30, 2016

Apply online

 
🔴 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) for Gir Somnath (Veraval) District
🔴 તલાટી કમ મંત્રી(ગ્રામ પંચાયત મંત્રી)
for Gir Somnath (Veraval) District
🔴 Online Apply Now call me.
Last date - 7/12/16...
🔴 More info - rklodhva.com

Apply Now ....


November 28, 2016

DPSSC29/201617/1જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) for Gir Somnath (Veraval) District 07/12/2016 23:59:0010002876-249249

DPSSC29/201617/2તલાટી કમ મંત્રી(ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) for Gir Somnath (Veraval) District 07/12/2016 23:59:0010002876-249249

DPSSC29/201617/3મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District 07/12/2016 23:59:0010002876-249249

DPSSC29/201617/4ફીમેલ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District 07/12/2016 23:59:0010002876-249249

DPSSC29/201617/5ગ્રામ સેવક for Gir Somnath (Veraval) District 07/12/2016 23:59:0010002876-249249


રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬

28-11-2016

Rklodhva-7600397839

November 24, 2016

News

🔥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪🔥
🔥🔥 *पोलीस कोन्सटेबल भरती प्रोविसनल रिजल्ट डीक्लेर*

📢 *संपूर्ण  रिजल्ट 4:00 वाग्ये मूकवामां आवशे*

*💥લોકરક્ષક માટેની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ.*

📢 *फाइनल रिजल्ट 20/12/2016 ना रोज जाहेर

     📢🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 📢

Result : Gujarat Police- Constable / Lokrakshak Exam 2016
<<<લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા ૪૦ થી વધારે ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા ૧,૩૪,૯૪૭. સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારના ૯૦ ગુણ છે. (પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ મુજબ ફકત જાણ સારૂ).
<<<,લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા તેનાથી વધારે ગુણ મેળવેલ હોય તે તમામ ઉમેદવારોને ફીઝીકલ ટેસ્ટ (PET/PST) માટે બોલાવવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા આશરે તા.૦૫/0૧/૨૦૧૭ થી શરૂ કરવાનું આયોજન...


 View Resalt....@ 


News

🔥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪🔥
🔥🔥 *पोलीस कोन्सटेबल भरती प्रोविसनल रिजल्ट

*💥લોકરક્ષક માટેની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ.*

📢 *फाइनल रिजल्ट 20/12/2016 ना रोज जाहेर करवामां आवशे*

     📢🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 📢

Click Hare To View Resalt......@ 


November 16, 2016

🔜 ભરતી ભરતી ભરતી

*गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड द्वारा विविध 1265 जग्याओ माटे जाहेरात बहार पडेल छे*

🔴 *कम्पाउन्डर- 155 जग्याओ*
🔵 *लेबोरेटरी टेकनीशीयन- 551 जग्या*
⚪ *स्टाफ नर्स- 221 जग्या*
🌐 *विस्तरण अधिकारी- 117 जग्या*
🔴 *विभागीय हिसाबनीश- 34 जग्या*
⚫ *आंकडा अधिकारी- 124 जग्या*
🔘 *समाज कल्याण निरीक्षक- 31 जग्या*

✅ *Online अरजी करवानी तारीख:- 16-11-2016 थी 30-11-2016*

http://rklodhva.blogspot.in/

   ✔  *MUST SHARE* ✔

🔉🔊 Apply online
Rk Computer lodhva
7600397839 more info
Vist -  rklodhva.com


News today

💥💥 *बिग ब्रेकिंग न्युज:-*
◾▶ *तलाटी मंत्री,जुनियर क्लार्क,ग्राम सेवक, MPHW,FHW भरती जाहेरात2016/17*
⤵              ⤵              ⤵

      🕹 *SHARE THIS* 🕹

http://rklodhva.blogspot.in/


November 15, 2016

News today

💥💥 *BIG BREAKING NEWS :- NAYAB MAMLATDAR OFFICIAL ANSWER KEYS* 💥💥

*📌GPSC દ્વારા તા. 13 નવેમ્બર, 2016ના રોજ લેવાયેલ *નાયબ મામલતદાર અને ડે. સેક્શન ઓફિસર લેખિત પરીક્ષાની ઓફિશીયલ આન્સર-કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી.*

*👉🏻 આન્સર-કી ડાઉનલોડ કરવા ક્લિક કરો:*

 click hare to open 


November 14, 2016

News for day

💰 NEWS FOR PM.MODI NOW

=)    500-1000 ની નોટ પર મળી છૂટ, હવે ૨૪ નવેમ્બર સુધી વાપરી શકશો જૂની નોટ
 More News 


November 11, 2016

News 500 1000 note


   🔊🔊 NEWS UPDATE .....
              સમયમર્યાદા વધારાઈઃ ટોલ ફ્રી, પેટ્રોલપંપ, રેલવે, હવાઈ સેવા, હોસ્પિટલમાં 14મી સુધી જૂની નોટ ચાલશે..PM MODI.

rklodhva.blogspot.in
7600397839


News 500 1000 note


   🔊🔊🔊   NEWS UPDATE .....
              સમયમર્યાદા વધારાઈઃ ટોલ ફ્રી, પેટ્રોલપંપ, રેલવે, હવાઈ સેવા, હોસ્પિટલમાં 14મી સુધી જૂની નોટ ચાલશે..PM MODI.

rklodhva.blogspot.in
760039739


November 10, 2016

News Update....@

Bank ma not badlva mate
1 from lay javu
2 aadharkard & Votar kard
Lay ne javu to tamne 4000 sudhini maeyadama badli aapse.


November 9, 2016

News for today

રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬

09-11-2016

ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી 


November 8, 2016

New for india

*💥💥BLASTING BREAKING NEWS :- 💥💥*

*◼AAJ MADHRAT THI 500 & 1000 NI CURRENCY NOTE BANDH.*

*💢ભારત સરકાર નો ઐતિહાસિક નિર્ણય.*

*➖આજ મધરાત થી અમલી.*

*500 અને 1000 કરન્સી નોટ રદ્.*

 live video Modisar....