ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 28, 2016

News update

🔴🔴🔴 NEWS:-GSSSB BIN SACHIVALAY CLERK FINAL ANSWER KEY DECLARED.

 ↔  click hare to view.... 


News.......Update Today Apply Online ...............

*** GSSSB/201617/98Senior Clerk, Class - III - 201617

Click Hare To Apply.............


 

October 27, 2016

🔊🔊🔊 News Update......

*💥💥Good Breaking News :- Gujarat Sarkar avta 3 mahina ma sixan khata manavi 17849 ni bharti karse*

*🔴ગુજરાત સરકાર આવતા 3 માહિનામાં શિક્ષણ વિભાગમાં નવી ૧૭૮૪૯ ની ભરતી કરશે.*

*🔹૭૦૦૦ પ્રાથમિક શિક્ષકો*
*🔹૧૦૦૦ ની મુખ્યશિક્ષકો*
*🔹પોલિટેકનિક માં ૧૦૭૬*

*▪બધીજ ભરતી પ્રક્રિયા ૩ માહિનામાં પૂર્ણ કરવાનો સી.એમ રૂપાણી નો આદેશ.*

*જુઓ આ ન્યૂજ રિપોર્ટ*

*👉7000 विद्यासहायक भरती & 1000 मुख्य शिक्षकनी भरती कराशे*
*👉आगामी 3 महिनामा भरती प्रक्रिया पूर्ण करवामा आवशे*

 News Repot.by kishor parmar ......


News Upadate

.*
✔✔ *રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬*


        ✔ 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 ✔


 @      NEWS UPDATE TODAY................@

રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬

27-10-2016

News today

Read news update

✔🇬 🇷 🇦 🇳 🇹 🇪 🇩
         🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮✔
*💥💥બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬ સંદર્ભે  જિલ્લાની ખાલી જગ્યાઓ અપડેટ કરવા માટે નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 26-10-2016*

*🚸સ્થળ પસંદગીની સંભવિત તારીખ 22-11-2016 થી 24-11-2016*

*☀સ્થળ પસંદગી માં સહુ પ્રથમ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક અને ત્યાર બાદ માધ્યમિક માં કેમ્પ કરવા માં આવશે.*

     ✔ *SHARE THIS* ✔


October 26, 2016

News For Today

🇦🇳🇸🇼🇪 🇷 🇰 🇪 🇾

💥📸 *BREAKING NEWS:-*
*पोलीस कोन्सटेबल परीक्षा ओफीसीयल आन्सर डीकलेर
 Click hare to View Now...... 


October 11, 2016

News For Gserb

💥💥 *``` BLASTING BREAKING NEWS:- SHIKSHAN SAHAYAK MERIT LIST DECLARED```*💥💥

💢💢 *```BIN SARKARI MADHYAMIK SHALAO NA SHIKSHAN SHAHAYAK MATE NU MERIT LIST Declare now

Click hare to View.....new update 


BREAKING NEWS:- FOREST GUARD EXAM PROVISIONAL ANSWER KEY DECLARED.

 
BREAKING NEWS:- FOREST GUARD EXAM PROVISIONAL ANSWER KEY DECLARED.
Gujarat Forest Guard Official Provisional Answer key Declared 2016   : Gujarat Forest Department has published Provisional Answer key for Forest Guard Exam.This exam was held on 09-10-2016 at various center in gujarat. 

CLICK HERE TO JOIN MY WHATSAPP GROUP FOR LATEST EDU. UPDATES 
Rk lodhva 7600397839 sms join rk name


Click hare to Dowanload Now.... 


October 6, 2016

R.K.Computer:  ***   News Update Saurastra uni                  ...

R.K.Computer:  ***   News Update Saurastra uni                  ...:  ***   News Update Saurastra uni                       . ** Exam Form BA Repeater Sem-1 ** Exam Form MA Sem-3 ** B.A Semester 5 ના સીટ ...
 ***   News Update Saurastra uni                       .

**Exam Form BA Repeater Sem-1
**Exam Form MA Sem-3
**B.A Semester 5 ના સીટ નંબર નું લિસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
**Exam Form MA Education Sem-3

**Exam Form B.Com Repeater Sem-1
**Exam Form M.Com Sem-3
**Exam Form MA Gandhian Sem-3

** સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓક્ટો/નવે.૨૦૧૬ માં લેવાનારી એકસ્ટર્નલ અભ્યાસક્રમોની સેમેસ્ટર પધ્ધત્તિની શરૂ થનારી પરીક્ષાની તારીખો
***Semester - 1 નાં ફોર્મ ભરવા માટે ની તારીખો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. 
***B.Com Semester 5 ના સીટ નંબર નું લિસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.       


October 5, 2016

Rk lodhva

💥🇧 🇷 🇪 🇦 🇰 🇮 🇳 🇬 💥
*10%  EBC विना भरती करवा बाबत ओफिसियल परिपत्र* *DATE:-05/10/2016*
*तमाम भरतीओ हवे स्टार्ट थशे*
rklodhva.com
 Click hare to view now... 


October 3, 2016

🚫🚫🚫 NEWS FOR EBC 🛇🛇🛇

😃😃😃 EBC RAD THAY GAYU SE ....
Bharti kalthi Chalu thase..
 click hare to view 


@@@ FASAT NEWS RK.........@@@

 
ગાંધીનગર : 10 ટકા EBC અંગે રાજ્ય સરકારે બહાર પાડેલો વટહુકમ આજથી રદ થઈ ગયો છે. બંધારણીય જોગવાઇ પ્રમાણે વટહુકમને કાયદાનું સ્વરૂપ આપવા વિધાનસભા સત્રમાં વિધયક લાવવું પડે. જોકે આ કાર્યવાહી થઈ ન હોવાથી વટહુકમનું અમલીકરણ હવે થઈ શકે નહીં. હાલ આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડતર છે. હાઇકોર્ટે આ વટહુકમનો અમલ કરવા પર રોક લગાવી હતી.
જુઓ .....
Video Open  


Rk Lodhva

ગાંધીનગર : 10 ટકા EBC અંગે રાજ્ય સરકારે બહાર પાડેલો વટહુકમ આજથી રદ થઈ ગયો છે. બંધારણીય જોગવાઇ પ્રમાણે વટહુકમને કાયદાનું સ્વરૂપ આપવા વિધાનસભા સત્રમાં વિધયક લાવવું પડે. જોકે આ કાર્યવાહી થઈ ન હોવાથી વટહુકમનું અમલીકરણ હવે થઈ શકે નહીં. હાલ આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડતર છે. હાઇકોર્ટે આ વટહુકમનો અમલ કરવા પર રોક લગાવી હતી.


News Update 4/10/16

EBC NEWS:- AAJE EBC NO VATHUKM RAD THASHE ?? EBC NA VAT HUKAM NI SAMAY MARYADA AAJE PURN.

 Click here to read this news report 


October 2, 2016

@@@ NEWS Update EBC @@@

More info=  rklodhva.blogspot.in
And whatsaap Grup 7600397839
Sms Add me..nombar


October 1, 2016


                 ****** ***Click Hare to Open Now......***********

*** મદદનીશ હિસાબ સહાયક
***મદદનીશ વહીવટ સહાયક
***Senior Scientific Assistant - 201617

@@@ Colletter dowanload .Forest & Bin schivalay Clark @@@

Colletter dowanload .Forest & Bin schivalay Clark Click Hare ......