ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

May 27, 2016

AFTER HSC (12th) SCIENCE
 • Degree Engineering : 27.5.2016 to 10.6.2016 ( PIN Distribute at Dena bank) visit- gujacpc.nic.in
 • Agriculture Engineering:  9.6.2016 to 30.6.2016 ( Challan pay at HDFC Bank) visit- gsauca.in
 • Medical: Schedule not declare, visit - http://www.medadmbjmc.in/
 • Bsc :  Every Collages & Universities form date n process different, so  visit each collage or website.
AFTER HSC (12th) GENERAL

  • BA, Bcom, BBA, BCA :  Every Collages & Universities form date n process different, so visit each collage or website.
  • PTC(DLed): Schedule not declare visit- http://www.ptcgujarat.org/
  AFTER SSC (10th)
  • HSC (Arts, Commerce, Science) :  Every School Admission process different, so  visit each High-school.
  • Diploma Engineering :  07.6.2016 TO 17.6.2016 VISIT- http://gujdiploma.nic.in/
  • Agriculture Diploma :  13.6.2016 to 05.7.2016  ( Challan pay at HDFC Bank) visit- gsauca.in New
  • I.T.I. Admission NCVT/GCVT : 26.5.2016 to  visit- https://itiadmission.gujarat.gov.in/

  Gujarat ITI / ITC Admission 2016 Apply online.

  Gujarat ITI / ITC Admission 2016.Apply online various link given below.


  Organization Name: DET,Talim Rojgar

  Course Name / Admission :ITI / ITC August 2016

  How to Apply: Interested  & Eligible Candidates may apply Online through                           website itiadmission.guj.nic.in , itiadmission1.guj.nic.in
                        ,talimraojgar.gujarat.gov.in from 26-05-2016 to 22-06-2016.  Application fee:Rs.50/-

  imporimportant links:- 
  Important Date:-

  Online Admission Registration Starting Date:26-05-2016
  Online Admission Registration Closing Date:22-06-2016

  HSC RESULT RELATED NEWS BY ETV NEWS.

  HSC RESULT RELATED NEWS BY ETV NEWS.

  Rk lodhva

  News For Result


  May 26, 2016

  🔹 આર કે કોમ્પ્યુટર - લોઢવા 🔹 🔊 એડમીશનની સિઝન ચાલુ થઇ છે. આપના બાળકનાં ઑનલાઇન એડમીશન માટે સૌથી વધારે અનુભવી પાસે જ ફોર્મ ભરાવવાનો આગ્રહ રાખો. કેમ કે એક જ ભુલથી આપના બાળકની કારકિદી બગડી શકે. 🔘 અમે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરીએ છીએ. ⚜એડમિશનને લગતી તમામ બાબત એટલે કે સ્વચ્છ ઝેરોક્ષ થી લઇને, કલર ફોટા, લેમીનેશન, ઓનલાઇન ફોર્મ, મેરીટ, ચોઈસ ફીલીંગ, ઑનલાઇન ફી ભરવા સુધીની તમામ કામગીરી કરાવવા માટે અમારી મુલાકાત અવશ્ય લો. તમારા સગાં સબંધી અને પાડોશી તથા મિત્રોને પણ આર કે કોમ્પ્યુટર લોઢવાની મુલાકાત લેવા જણાવો. 🔅 અમારી વેબસાઇટ www.rklodhva.com પર સરકારી ભરતી, એડમીશન, પરીણામ વગેરે ની તમામ માહીતી મળી રહેશે. આ માહિતી whatsapp પર નિયમીત મેળવવા માટે 7600397839 / 9904967782 પર તમારુ નામ અને ગામ લખીને મોકલો. 🔷 અમારી અન્ય સર્વીસ: 👉🏼 તાત્કાલિક ફોટા 40 માં ૮ કોપી 👉🏼 ફોટા બીજા દિવસે પ૦ માં ૪૨ કોપી 👉🏼 દરેક ઑનલાઇન ફોર્મ 👉🏼 DTH,મોબાઇલ રીચાર્જ 👉🏼 બીલ પેમેન્ટ 👉🏼 બસ બુકીંગ 👉🏼 સ્વરછ ઝેરોક્ષ, કલર ઝેરોક્ષ 👉🏼 લેમીનેશન, ડીવીડી કોપી 👉🏼 બાયોડેટા, Resume 👉🏼 આવક, જાતિ, ક્રિમીલેયર ફોર્મ.મળશે. 🔷આર કે કોમ્પ્યુટર🔷 નવા બસ સ્ટેશન પાસે મુ. લોઢવા તા.સુત્રાપાડા.

  May 4, 2016

  Apply Online ! (GPSC Advt. Schedule : Click Here)


  • State Bank of India (SBI) Recruitment for 2200 Probationary Officers (PO)
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 24-05-2016 

  • GSSSB 2522 Bin Sachivalay Clerk & 427 Office Assistant Posts
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 10-05-2016 

  • UPSC Civil Services (Preliminary) Examination, 2016
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 27-05-2016 

  • GPSC Nayab Mamlatdar & Deputy Section officer Main Examination
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 07-05-2016 

  • GSERB Recruitment for 7863 Asst. Teacher & Old Teacher Posts 2016
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 07-05-2016 
   (Last date of Fees payment : 04-05-2016)

  • GSSSB Surveyor and Senior Surveyor Posts 2016
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 07-05-2016 

  • GIDC Recruitment for Various Posts 2016 
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 24-05-2016 

  • GPSC Recruitment for 1541 Medical Officer 
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 16-05-2016 

  • GPSC Recruitment for Administrative Officer 
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 16-05-2016 

  • GSSSB Recruitment for 285 Various Instructor, Librarian & Cataloger
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 13-05-2016 

  • MGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer - Electrical) Posts 
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 16-05-2016 

  • GSRTC Recruitment for 571 Helper and Various Technical postsDetails : Click Here | Apply Online : Click Here last : 20-05-2016 (Notice

  • DGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2016
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 14-05-2016  

  • GSSSB 32 Probation Officer (Starts from 19-04-2016)
   Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 04-05-2016

  • High Court of Gujarat Recruitment for 61 Computer Operator Posts Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 31-05-2016