ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 21, 2015

GTU GANDHINAGAR CCC PRATCTICAL PAPER 21/10/2015. TIME 9 TO 12.

1 folder ane subfolder Banavo.

2 notepad ma text file banavi ani andrar sport nam nu folder banavanu ani andar 5 indor out door game na naam lakhva 

3 paint ma kudrati drashya doro.

4 outlook ma tamaru mail id Configure karo.

5 word ma vidhyarthio na naam no fakro banavo ane Tema table banavo


Keep visiting This Blog For Latest Educational Updates