ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 21, 2015

BREAKING NEWS :- TET-2 REVISED RESULT DECLARE.

--》CLICK HERE & CHECK YOUR RESULT AGAIN. 

NOTE :- JEMNE PAN INVALID DOB/SEAT NO AAVE  TEMNE ULTI RITE DOB NAKHI DEVI 

FOR EXAMPLE 02/06/1986 HOY TO 06/021986 NAKHAVU.

GTU GANDHINAGAR CCC PRATCTICAL PAPER 21/10/2015. TIME 9 TO 12.

1 folder ane subfolder Banavo.

2 notepad ma text file banavi ani andrar sport nam nu folder banavanu ani andar 5 indor out door game na naam lakhva 

3 paint ma kudrati drashya doro.

4 outlook ma tamaru mail id Configure karo.

5 word ma vidhyarthio na naam no fakro banavo ane Tema table banavo


Keep visiting This Blog For Latest Educational Updates
MY NEW APP -  
RK LODHVA

October 14, 2015

STD 10 /12 EXAME FROME  CLIK HERE......

RK COMPUTER LODHVA 

Latest News & Updates !

 • ITI Supervisor Instructor regarding extension of Age Limit and Application DateClick Here Published on 14-10-2015

 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (14-10-2015)
  Click Here Published on 14-10-2015

 • Indian Army Recruitment for 90 10+2 Technical Entry Scheme 35th Course - July, 2016
  Click Here Published on 14-10-2015

 • General Hospital Nadiad Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 14-10-2015

 • Bharuch Nagarpalika Recruitment for Municipal Engineer Posts 2015
  Click Here Published on 14-10-2015

 • MGVCL Vidyut Sahayak – Junior Assistant (Meter Reader) Merit List Declared 2015
  Click Here Published on 13-10-2015

 • Municipal School Board, Surat Recruitment for Surat Supervisor Posts 2015
  Click Here Published on 13-10-2015

 • ICDS Mahuva & Satlasana Recruitment for Anganwadi Worker & Helper Posts 2015
  Click Here Published on 13-10-2015

 • UPSC Civil Services (Preliminary) Examination, 2015 Result Declared 
  Click Here Published on 12-10-2015

 • UPSC Indian Forest Service (Preliminary) Examination, 2015 Result Declared 
  Click Here Published on 12-10-2015

 • Telangana DCCB District Wise Recruitment for 906 AM & Staff Asst Posts 2015
  Click Here Published on 12-10-2015

 • IBPS RRB IV (Officers & Office Assistants) Online Exam 2015 Results out
  Click Here Published on 12-10-2015

 • GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2014 Selection List & Merit List 
  Click Here Published on 12-10-2015 (Now Available)

 • Educational News Updates on 12-10-2015 Click Here Published on 12-10-2015

 • Lakshmi Vilas Bank Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 12-10-2015

 • SYCD District Sports Officer (Class-3) Exam / Call Letter Notification 2015
  Click Here Published on 12-10-2015

 • ISRO Recruitment for 27 Various Assistant & Technician Posts 2015
  Click Here Published on 12-10-2015

 • FCI Management Trainees Admit Cards 2015 out Click Here Published on 11-10-2015

 • Educational News Updates on 10-10-2015 Click Here Published on 10-10-2015

 • ICDS Vijaynagar Recruitment for Anganwadi Worker / Helper Posts 2015
  Click Here Published on 10-10-2015

 • Rogi Kalyan Samiti, Arvalli Recruitment for Accountant cum Data Entry Operator Posts
  Click Here Published on 10-10-2015

 • ITI Limbadi, Recruitment for Lecturers Post 2015 Click Here Published on 10-10-2015

 • Sports Authority of Gujarat Recruitment for Consultant Posts 2015
  Click Here Published on 10-10-2015

 • The Bhuj Mercantile Co-operative Bank Ltd Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 10-10-2015

 • MEGA Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Published on 10-10-2015

 • Vidhyasahayak Bharti (Std 1 to 5) Urdu Medium 2015 1st Round Merit List & Call Letter Declared Click Here Published on 09-10-2015

 • Dena Gujarat Gramin Bank Officers (Scale I) Final Result out
  Click Here Published on 09-10-2015

 • SSC CGL (Tier II) Examination 2015 (Corrigendum) Notification 
  Click Here Published on 09-10-2015

 • SSC CHSL (10+2) Examination 2014 Final Result Out Click Here Published on 09-10-2015

 • UPSC Advt No 14/2015 for Various Vacancies Click Here Published on 09-10-2015

 • UPSC Combined Defence Services Examination (II) 2015 Admit Card 
  Click Here Published on 09-10-2015

 • Delhi Police Recruitment for 50 Constable Posts 2015 Click Here Published on 09-10-2015

 • ONGC, Vadodara Recruitment for Doctor & Para Medical Staff Posts 2015
  Click Here Published on 09-10-2015

 • GPSC Updates on 09-10-2015 Click Here Published on 09-10-2015

 • ONGC OPAL Recruitment for Executive, Non-Executive Posts 2015
  Click Here Published on 09-10-2015

 • RPMU (NHM), Surat Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 09-10-2015

 • Viramgam Nagarpalika Recruitment for Data Entry Operator Posts 2015
  Click Here Published on 09-10-2015

 • DRDA, Godhara Recruitment for Various Co-ordinator Posts 2015
  Click Here Published on 09-10-2015

 • New Jobs Updates on 08-10-2015 Click Here Published on 08-10-2015

 • Educational News Updates on 08-10-2015 Click Here Published on 08-10-2015

 • GSSSB Office Superintendent Provisional Answer key (04-10-2015) Declared 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • NABARD Recruitment of Development Assistants Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • BMC Document Verification Program Notification for Junior Clerk Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • GPSC Important Notification for Professors in Government Engineering College Posts
  Click Here Published on 08-10-2015


 • IITRAM Recruitment for Training and Placement Officer Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • AMCO Bank Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Published on 08-10-2015

 • National Innovation Foundation-India Walk-in-Interview for Various Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • National Innovation Foundation-India Recruitment for Fellows/Senior Fellow Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • Tripura Gramin Bank Recruitment for 38 Officer Scale-II & III Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • IBPS Recruitment for Technical Faculty, DGM Legal & CCTV Observer Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • Indian Air Force Maharashtra Recruitment for Airmen Group ‘X’ & 'Y' Trades 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • CENT Bank Recruitment of Chief Finance Officer & Internal Auditor Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • State Bank of Mysore Recruitment for 13 Vacancies of Counsellor Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • APGVB Office Assistants Interview Results out (2nd Phase
  Click Here Published on 08-10-2015

 • CEPT University,Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 08-10-2015

 • New Jobs Updates on 06-10-2015 Click Here Published on 07-10-2015

 • Educational News Updates on 07-10-2015 Click Here Published on 07-10-2015

 • Circular : Extension of Age Limit in Gujarat Government Jobs
  Click Here Published on 07-10-2015

 • ITI Supervisor Instructor Previous Years Question Papers & Study Materials
  Click Here Published on 07-10-2015

 • ICDS Wadhwan Recruitment for Anganwadi Worker & Helper Posts 2015
  Click Here Published on 07-10-2015

 • GSSSB Sub Accountant / Sub Auditor (13-09-2015) Exam Result / Document Verification Program Declared Click Here Published on 06-10-2015

 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (07-10-2015) 
  Click Here Published on 06-10-2015

 • District Health Society, N.H.M. Morbi Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 06-10-2015

 • GSSSB Statistical & Research Assistant (2nd Round) Document Verification Program 2015 Click Here Published on 06-10-2015

 • Educational News Updates on 06-10-2015 Click Here Published on 06-10-2015

 • Vadodara Municipal Corporation (VMC) Recruitment for 292 Various Posts 2015
  Click Here Published on 06-10-2015

 • PGVCL Vidyut Sahayak (Jr. Engineer - Civil),Law Officer ,Assistant Law Officer ,& Junior Programmer Exam / Call Letter Notification Click Here Published on 06-10-2015

 • Raksha Shakti University (RSU) Recruitment for Various Teaching Posts 
  Click Here Published on 06-10-2015

 • ISRO Scientist/ Engineer ‘SC’ Exam Call Letter / Admit Card 2015
  Click Here Published on 06-10-2015

 • Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. (RNSB) Recruitment for Sr.Executive(Treasury) Post 2015 Click Here Published on 05-10-2015

 • Dena Gujarat Gramin Bank Office Assistant Final Result Out 2014
  Click Here Published on 05-10-2015

 • Educational News Updates on 05-10-2015 Click Here Published on 05-10-2015

 • National Investigation Agency (NIA), Delhi Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 05-10-2015

 • Federal Bank Probationary Officers (FMSB & FNSB) Online Call letter Out 2015
  Click Here Published on 05-10-2015

 • RBI Assistant Interview Call Letter Out 2015 Click Here Published on 05-10-2015

 • Forestry Development Project - Himmatnagar Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Published on 05-10-2015

 • Kendriya Vidyalaya, ONGC, Ankleshwar Recruitment for TGT (Social Science) Posts
  Click Here Published on 05-10-2015


 • WAPCOS, Rajkot Recruitment for Civil Engineers / Consultants Posts 2015
  Click Here Published on 05-10-2015

 • IIT Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Published on 05-10-2015
https://sites.google.com/site/maruguj4/updates-22