ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

September 8, 2015

BREKING NEWS :- TET 2 RESULT DECLARED.


NOTE:- D.O.B MA BAJU MA APEL CALENDER NA NISHAN PAR CLICK KARI ne Birthdate Enter karvani Raheshe.

Servor Down ne lidhe Error Aave To Thoda Samay pa6i Prayatn Karvo.

Jo Tamari Birthdate 01/06/1990
Hoy To Tame 06/01/1990 Enter kari Search Karo.