ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 27, 2015

TET-2 MATHS-SCIENCE PAPER SOLUTION BY- MARU GUJARAT.

This File is Created by Ranjit Thakor.
Download this File For Tet-2 Maths-Science Paper Solution.

TET-2 SOCIAL- SCIENCE PAPER SOLUTION BY-MARU GUJARAT.

This File is Created By Ranjit Thakor.
Download this File For Tet-2 Social - Science Answer key.


TET-2 EXAM LANGUAGE PAPER SOLUTION BY- MARUGUJARAT.

This File is Created By Ranjit Thakor
Download This pdf File Tet-2 Exam Language Answer key.


BREAKING NEWS :- POLICE CONSTABLE FINAL MERIT LIST DECLARE.
Basic HTAT information

HTAT stands for Head Teacher Aptitude Test.

Exam Details : 

Exam Name: Head Teacher Aptitude Test HTAT 2015
News Paper Ad.: 07/08/2015

Important Dates :

Starting Date of Online Application: 10/08/2015
Last Date of Online Application: 19/08/2015
Exam to be held on : 
20/09/2015 

Official HTAT 2015 Notification: Click Here
Apply Online for HTAT 2015: Click Here

LOWER PRIMARY BHARTI SEBC UPDATE.

LOWER PRIMARY BHARTI SEBC NI TAMAM SEATO PURN.
SEBC LAST MERIT NUMBER 522 SUDHI NO VARO AVYO.
523 THI WAITING.LOWER PRIMARY BHARTI TODAY'S SEAT UPDATE.

SC CATEGORY NI TAMAM SEATO PURN.
LAST SC MERIT NUMBER 153 SUDHI NO VARO AVI GAYEL CHHE.
154 NUMBER THI WAITING.TET-2 PART-1 (GENERAL ) PAPER SOLUTION BY- MARU GUJARAT

This Solution is By Maru Gujarat.
Download This Pdf File For Tet-2 Part -1 Answer Key.

July 25, 2015

LOWER PRIMARY BHARTI SECOND ROUND PURN.

AAJE SECOND ROUND MA OPEN NI SEATS PURN THAYEL CHHE.
OBC MA B.K. ANE KUTCH AA 2 JILLA MA TOTAL 85 JETLI SEAT BAKI RAHEL CHHE.
THIRD ROUND TAMAM CATEGORY MATE AVSHE.
KEEP VISITING THIS BLOG.
Third Round Na Candidates Ne 27 Tarikhe Bolavshe.

LOWER PRIMARY BHARTI TODAY UPDATES.TIME AT 12:10↓↓↓

▶LOWER PRIMARY BHARTI UPDATES◀
■TIME:12:10
→OPEN
KUTCH:55
DANG:1
→S.C
AMARELI:1
KUTCH:31
→S.T
KUTCH:17
DANG.6
S.K:7
B.K:8
→OBC
KUTCH:74
B.K:37
patan:02


LOWER PRIMARY BHARTI UPDATES OF THE DAY.

LOWER PRIMARY BHARTI MA AAJE
www.kjparmar.in
GENERAL MERIT-864
OBC- 379
SC -120
ST- 5
SUDHI NA CANDIDATES NE JILLA PASANDGI MATE BOLAVE CHHE.
First 40 Candidates  Ma thi 15 Absent.
Second  40 Candidates ma thi 20 Absent.
For info Keep Visiting This Blog.

July 15, 2015

LOWER PRIMARY 232 BHARTI STHAL PASNDAGI MA 35 CANDIDATES ABSENT.

WAITING ROUND MA BAKI NA MITRO NE CHANCE MALSE.
ALL THE BEST.LOWER PRIMARY VIDHYASAHAYAK BHARTI :- FINAL MERIT NOTIFICATION DATE 16/7/2015 DECLARE.
POLICE CONSTABLE BHARTI ANALYSIS.

💥POLICE CONSTEBALE ANALYSIS💥
UNARMED
GEN. 90
SEBC. 89
SC.     88
ST.     81
WAITING
GEN. 89   193 CANDI.
SEBC.88  100 CANDI.
SC.     88. 27.  CANDI.
ST .    81.  67. CANDI.
💥ARMED💥
GEN.  88
SEBC .88
SC.     88h
ST.     80 
WEITING 
GEN.   88 . 244 CANDI
SEBC. 88 . 247 CANDI
SC.     87.    34 CANDI.
ST.     80.     72 CANDI

GUJARAT POLICE CONSTABLE PROVISIONAL SELECTED & WAITING CANDIDATES LIST DECLARE.

July 13, 2015

Download Call letter for PSI / ASI Interview (will be available from 14/07/2015) .

PSI cut off
OBC- 258 / 259
GENERAL-266
S.T -230 to235
SC -254 to 258
Psi mate male + female thai ne 1513 ne bolaya che .

July 2, 2015


Rk computer    ---   Recruitment 2015 ---   Rk computer

Candidates who are looking for Latest Recruitment 2015, there searching will end on this page. Eligible candidates must apply for the Latest Vacancy notification by filling the Application Form in correct manner. Candidates can check latest recruitment in bank, railway, metro and many more in the below section.

Government Jobs in India

Latest Bank Recruitment 

Police Jobs Notifications

Upcoming Railway Jobs

Teaching Recruitment Notification

Jobs for Graduate

Post Graduate Jobs

10th/12th Jobs

Diploma Jobs