ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 27, 2015

BREAKING NEWS :- LOWER PRIMARY NEW BHARTI PRESS-NOTE DECLARE..688 VACANCIES.

Breaking News
STD.1 to 5 ma Vidyasahayak Bharti : 688 Jagya Jaherat Aajna Newspaper ma
* Online Form Start -29.6.15
* Last Date : 07.7.2015
* Total Seat : 688
* General : 442
* SC - 43
* ST - 42
* OBC -161
* PH - 21 
Apply Online !


TET II 2015 Exam (Starts from 22-06-2015) Details | Apply Online last : 01-07-2015

 • SSC CHSL Recruitment 2015 Apply Online for 6578 PA, SA, LCD and DEO Posts (12 Pass) : (Starts from 13-06-2015) Details | Apply Online last : 13-07-2015

  RBI Recruitment 2015 – 504 Assistant Posts (Graduate) Recruitment (Starts from 12-06-2015) Details | Apply Online last : 03-07-2015

  BSF Recruitment 2015 – 797 Constable (Tradesman) Vacancy (10 Pass) Recruitment (Starts from 13-06-2015) Details | Apply Online last : 13-07-2015

  IBPS Recruitment 2015 – Apply Online for RRB CWE IV Off Asst, Off Scale I,II&III Recruitment (Starts from 08-07-2015) Details | Apply Online last : 28-07-2015

June 23, 2015

June 18, 2015

HTAT/TET EXAM MATERIALS TET-2 માટે નમૂના નું Question PaperB.ed. તથા  TET/ TET/ HTET ની તૈયારી માટે શોર્ટ  પરીક્ષા લક્ષી મટિરિયલ  અહી મુકેલ છે. (ચિરાગ)

 1. અપવાદરૂપ બાળકો 
 2. બુદ્ધિ અને વલણ 
 3. રાષ્ટ્રીય એકતા
 4. વહીવટી આધાર સ્તંભો.pdf
 5. શાંતિ માટે ની કેળવણી.pdf
 6. સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા.pdf

માઈક્રોટીચિંગ : કા.પા.કાર્ય કૌશલ્ય પ્રેઝન્ટેશન (ડો.અશોક પટેલ )
 


 1. એકમ આયોજન  
 2. ગુજરાતી મેથડ 
 3. marya montansary 

મનોવિજ્ઞાન 
 

 1. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા શિક્ષણ : એડવર્ડ થોર્નડાઈક 
 2. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : શાસ્ત્રીય અભિસંધાન : પાવલોવ
 3. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : કારક અભિસંધાન : સ્કીનર
 4. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : આંતરસૂઝ દ્વારા અધ્યયન : કોહલર
 5. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : વ્યક્તિત્વ માપન માટેના સાધનો અને પ્રયુક્તિઓ
Current Affairs


Important Question Bank for TET


Very Important Book for TET


TET Study Materials Part 1


TET Study Materials Part 2
 
Child Development
Data Interpretation
Gujarati Grammar
English 

Teacher's Ability
Theory of Education
General Knowledge - Part - 1

General Knowledge - Part - 2 
TET-2 OFFICIAL ANSWER KEY 
PART-1 (S.S,MATHS-SCIENCE,LANGUAGE) CLICK HERE

PART-2 (SOCIAL SCIENCE) CLICK HEREPART-2 (MATHS-SCIENCE) CLICK HERE 

PART-2 (LANGUAGE) CLICK HERE 


TET-ll PAPER SOLUTION 


PART-1 CLICK HERE  

June 15, 2015

STAFF SELECTION COMMISSION RECRUITMENT. TOTAL- 6587 VACANCIES.

STAFF SELECTION COMMISSION Ma Bharti
🙏🙏🌸🌸🌺🌺🌹🌹
         Name of post 1) Postal assistant/sorting assistant : 3532 Jagya
2) lower division clerk : 2049 Jagya
3) Data entry opretor : 1006 Jagya
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Online & Offline Application Date : Start date : 13/6/2015 to closing date : 13/7/2015 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Age limit : 18 to 27 for General 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Education : 12 PASS
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Online Application web site name :Click Herr to Apply

June 13, 2015

GSSSB Notification 2015
Name of the organization: Gujarat Subordinate Service Selection Board
Official site: gsssb.gujarat.gov.in
Job Role: Assistant & Copy Holder
Job Category: Government
Total Vacancies: 174 posts
Post wise vacancies:
 • Statistical Assistant: 40 Posts
 • Research Assistant: 30 Posts
 • Process Assistant: 02 Posts
 • Assistant Binder: 20 Posts
 • Copy Holder: 02 Posts
 

·            G.R. Dated 14/07/2011


·             G.R. Dated 27/04/2011


·             G.R. Dated 26/04/2012


·              G.R. Dated 03/05/2012


·             G.R. Dated 18/05/2012


·             G.R. Dated 29/09/2012


·             G.R. Dated 06/06/2013


TET -2 -2012 Question Paper
·            PTC 1 to 5 bharti·         હાઇસ્કૂલ માટે લેવાનાર ટાટ પરીક્ષાનો સિલેબસ
·         પેઇઝ -      
શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ- ૧ થી ૯
મિત્રો TAT,TET,HTAT તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બલદેવપરી સાહેબ -(બરવાળા)દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.

¬શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૨

¬શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૩

¬વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-3_) કવીઝ-નંબર-૪

¬વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૫

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૫)કવીઝ-નંબર-૬

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૭

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૮

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-8_) કવીઝ-નંબર-૯